Home » Klasse B

Priser kl. B

Teoritime a. 45 min Kr. 550,-
Kjøretime a. 45 min Kr. 675,-
Timer etter behov for hver enkelt Avtales
Veiledning m/innrapportering trinn 2. 1t a 45min Kr. 675,-
Sikkerhetskurs på bane. Inkl forbikjøring
2t.forbikj.a.45 min. På bane 2 t. kjøring og 1. t. teori a 45 min.
Baneleie til Naf kr.1200 er inkludert Kr. 5400,-
Veiledning m/innrapportering 1 time a.45min.trinn 3 Kr. 675,-
4.1.1 Sikkerhetskurs på veg 2 timer teori a.45 min. Kr. 650,-
4.1.2 Kjørekompetanse i landeveg 5t.a 45min Kr. 3350,-
4.1.3 Kjøring i variert miljø 1 t.teori, 3t. kjøring a 45 min. Kr. 3350,-
4.1.4 Oppsummering. 2t teori a.45 min. Kr. 650,-
Praktisk tentamen  2.t. a.45 min. Kr. 1350,-
Førerprøve m/oppvarming. Priser statens vegvesen ikke inkludert Kr. 2450,-
Ikke møtt til time, pris p.t Kr. 500,- pr.t.
Ikke møtt til glattkjøring Kr. 1800,-
Ikke møtt til kjøring i variert miljø. 4.1.3 Kr 1500.,-
Total pris obligatorisk ved Oppdal tr.skole. Kr. 18550,-
Timer etter behov på Oppdal for å bestå fp. Kr. ?

Gebyr Naf og Statens vegvesen

Teoriprøve Statens vegvesen Kr. 620,-
Førerprøve Statens vegvesen Kr. 1090,-
Utstedelse av førerkort inkl. bilde Statens vegvesen Kr. 370,-
Baneleie Naf  Glattkjøring Kr. 1200,-

Betaling skjer ved hver time.

Avbestilling av time må skje senest arb.dagen før kl. 1200
Tekstmelding er ikke gyldig som avbestilling.