Home » Informasjon

Praktisk informasjon

Oppdal Trafikkskole ANS ønsker å gi våre elever profesjonell, og pedagogisk opplæring.  Derfor har vi laget denne siden for å gi deg elevinformasjon. Vi håper dette er til hjelp. Skulle det være andre spørsmål du lurer på så er det bare å ringe på telefon: 72 42 19 50 eller stikke innom hos oss. Kontoret er åpent Mandag, Onsdag og Torsdag fra kl.10-15.

Vi tilpasser opplæringen til den enkeltes behov. Vi gir deg den opplæringen du behøver og ønsker å være en positiv bidragsyter for deg.

Statens vegvesen har laget en nettside om hvordan du skal velge din trafikkskole (se link) www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Hvordan+velge+riktig+trafikkskole

Opplæringen

På Trafikalt Grunnkurs og hos din trafikklærer får du oversikt over hva du skal igjennom for å få ditt førerkort. Men om du ønsker å vite mer kan du finne læreplaner og forskrifter her: www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Foreropplaering

Betaling

Etter hver time betaler du. Vi benytter betalingsterminal, ønsker du annen form for betaling, regnes et gebyr på femti kroner. All gjeld skal være oppgjort før førerprøve dagen din.

Ved manglende betaling, blir førerprøven avbestilt !

Avbestilling av kjøretime

Må du avbestille kjøretimen din, må dette skje siste virkedag før kl. 12.00. Dette for at andre kan få tilbud om kjøretimen. Hvis vi ikke får noen beskjed om avbestilling fra deg, må du betale et gebyr. Hvis trafikkskolen må avbestille kjøretimen din, vil dette skje i god tid. Du får beskjed om ny time umiddelbart.

Taushetsplikt

Vi som jobber ved trafikkskolen har taushetsplikt. Hvis du har lese eller skrivevansker ønsker vi å få beskjed om dette når du starter opplæringen din. Da er det enklere å tilpasse opplæringa. Skulle det være andre ting, er det bare å ta kontakt.

Påkledning

Bruk gode sko, slik at du får pedalfølelse. Stive,harde såler anbefales ikke.
Ytterklær og lue behøves ikke inne i skolebilen. Når vi jobber, blir vi ofte svette.

MC antrekk blir tatt opp i forbindelse med teorikurset for denne klassen. Dette gjelder også for moped. Møt godt forberedt til kjøretimene dine,dvs. gjør hjemmeleksa di. Da blir opplæringa meningsfylt. Du sparer deg timer, og ikke minst penger.

Sperrefrist

Hvis du tror at du har sperrefrist, er det ikke lov å øvelseskjøre. Sjekk opp med politiet om du er usikker. Vi får ingen opplysninger om dette hos politiet. Ta med brevet du får hos dem.

Søknad om førerkort

Søknadsskjema finner du på  www.vegvesen.no sine hjemmesider. www.vegvesen.no/Forerkort/Tjenester/Soknad

Det kan fylles ut på vegvesenets nettsider og sendes direkte. Søknaden må være levert inn minst 14 dager før du skal ta teorien på trafikkstasjonen (“biltilsynet”).

Ved innlevering av søknad må alle spørsmål være besvart. NB! Husk personnr. 11 siffer og attest fra optiker ved bruk av briller eller kontaktlinser, må ikke være eldre enn 6 mnd.

Lærebøker

Kjøreskolen bruker læremidler fra www.atl.no Du kan finne full oversikt og eventuelt kjøpe læremidler via deres nettbutikk webshop.atl.no/nettbutikk/main.aspx. Notabene på Domus selger læreboka: Veien til førerkortet. Bøkene til Trafikalt Grunnkurs og MC boka har vi.

Elevens ansvar

Eleven skal ha med seg bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs samt legitimasjon under all øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskolen. Elev som har førerkort for en annen førerkortklasse, trenger ikke bevis for trafikalt grunnkurs, men må alltid ha med seg sitt førerkort.

Ved eventuell kontroll, og det mangler førerkort/bevis/legitimasjon, kan kjøretimen bli avbrutt. Timen må allikevel betales i sin helhet. Elev som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre bestilt time på grunn av helse, rus eller lignende vil bli avist ved oppmøte.

Klager

Oppdal Trafikkskole ANS er medlem av bransjens organisasjon, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ( ATL ). Gjennom dette har trafikkskolen forpliktet seg til å gi deg en opplæring i tråd med gjeldende opplæringsplaner, og å yte deg god service i sitt administrative arbeid.

Hvis du på noe område har noe å utsette på den behandling du får ved din trafikkskole, ber vi deg ta dette opp snarest med din trafikklærer eller med skolens daglige leder. Du har også mulighet til å fremlegge din sak for ATLs etisk råd.  Mer informasjon om etisk råd finner du på www.atl.no/meny/1936

Du kan også kontakte Forbrukerombudet (forbrukerombudet.no/) eller Statens Vegvesen (www.vegvesen.no/Forerkort)

Har du problemer som du vil ta opp med daglig leder, ber vi deg vennligst om å avtale tid på forhånd.